กระทรวงแรงงาน ประกาศ รับสมัครงาน ณ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย 43 อัตรา

กระทรวงแรงงาน ประกาศ รับสมัครงาน ณ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย 43 อัตรา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศเปิด รับสมัครงาน ณ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย โดยมีตำแหน่งงานทั้งหมด 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565 (30 ส.ค. 2565) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศเปิด รับสมัครงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งหมด 43 อัตรา ซึ่งจะเป็นการทำงานภายในประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ที่จะได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ 2,000 – 3,000 ริยาล หรือประมาณ 18,766 – 28,149 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียกับนายจ้างบริษัท AL Madeed Contracting Est. ซึ่งประกอบกิจการก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางเท้า สิ่งอำนวยความสะดวกบนท้องถนน สะพาน และอุโมงค์ จำนวน 43 อัตรา

คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 22 – 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ ในตำแหน่งพนักงานขับรถและควบคุมดูแล 30 อัตรา (Heavy Drivers and Operators), ช่างเครื่องยนต์ (Mechanic) จำนวน 10 อัตรา, ช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 2 อัตรา, และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry) จำนวน 1 อัตรา

โดยหากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างเดือนละ 2,000 – 3,000 ริยาล หรือประมาณ 18,766 – 28,149 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565) โดยนายจ้างจะจัดเตรียมที่พักให้ฟรี จ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ ซึ่งคนหางาน ที่สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “การจัดส่งแรงไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยหลังจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งคนหางานและดำเนินการเพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯมาโดยตลอดทำให้มีผู้ลงทะเบียนประสงค์ไปทำงานซาอุดีอาระเบีย ผ่าน e-Service ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้ว ทั้งสิ้น 2,402 คน แยกเป็นชาย 1,601 คน หญิง 801

ขณะนี้นายจ้างซาอุฯ เริ่มทยอยแจ้งความต้องการทั้งในตำแหน่ง และระดับวุฒิการศึกษาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น อาทิ ตำแหน่งผู้จัดการพยาบาล พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และล่าสุดพนักงานขับรถและควบคุมดูแล โดยตำแหน่งงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีความต้องการตั้งแต่ระดับปริญญาเอกจนถึงไม่จำกัดวุฒิการศึกษา”

ออมสิน ออกมาตรการ ‘ผ่อนบ้านดี มีเฮ’ ปรับลดเงินผ่อนเหลือ 5 พัน เป็นเวลา 1 ปี

ธ. ออมสิน ประกาศถึงการ ออกมาตรการ ผ่อนบ้านดี มีเฮ โดยเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติดี ลดวงเงินผ่อนจาก 6000-7000 เหลือ 5000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี

(30 ส.ค. 2565) ธนาคารออมสิน (ธ. ออมสิน – GSB) ประกาศออกมาตรการ “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” ที่เป็นมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่มีประวัติผ่อนชำระหนี้ดี โดยจะทำการปรับลดวงเงินผ่อนชำระจาก 6,000 – 7,000 บาท มาเหลืออยู่ที่ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารออมสินในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของลูกค้าและประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ธนาคารจึงได้ออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดี โดยการปรับลดเงินงวดต่อเดือนให้น้อยลงจากเดือนละ 6,000-7,000 บาท เหลือผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน แก่ผู้กู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่อยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของธนาคาร หรือไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

โดยผู้กู้หลักที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีสินเชื่อเคหะ เพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งหลังจากครบกำหนดมาตรการปรับเงินงวดฯแล้ว ให้ชำระเงินงวดเดิมตามสัญญาเดิม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอเข้าร่วมมาตรการอาจมีมิจฉาชีพแอบอ้างเชิญชวนให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์หรือแอปพลิเคชั่นไลน์โปรดอย่าได้หลงเชื่อ หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร.1115 และที่ facebook : GSB Society

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า